WSPÓŁPRACA

sub-photo

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami indywidualnymi, placówkami oświatowymi, administracją publiczną, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi o podobnej misji oraz wszystkimi podmiotami mającymi na celu promowanie małej i średniej przedsiębiorczości oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do współpracy również wszystkie firmy i podmioty, które prowadzą działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i chcą mieć realny wpływ na rozwój lokalnej społeczności.

Jednym z naszych aktywnych Współpracowników jest Pan Tomasz Buchwald. Pan Tomek bardzo aktywnie włączył się w działania propagujące działalność Fundacji za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni.

Poniżej pozwalamy sobie umieścić krótką informację o naszych współpracownikach (mamy nadzieję, iż krąg ten będzie się powiększał).

Tomasz Buchwald (magister) absolwent Studiów Doktoranckich (III stopnia) Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2014) nauczyciel akademicki, współpracownik Katedry Zarządzania i Logistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Samorządowiec i działacz społeczny. Związany z wielkopolskim sektorem NGO. Pozyskany przez Akademię Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa www.akademia-profilaktyki.pl prowadzi w roli trenera – szkoleniowca szkolenia miękkie z zakresu Human Resource Management Ich odbiorcami są przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji publicznych (w tym pozarządowych oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach Pracy. Zastępca Redaktora Naczelnego Półroczniaka „Przedsiębiorczość i Prawo” którego wydawcą jest Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy. Głowie zainteresowania teoretyczne i praktyczne skupione są na aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnospwnych, w odniesieniu do rynku pracy edukacji i ich obecności w życiu społecznym (uczestnicy w konferencjach poświęconych tej trupie społecznej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.