Wspieraj

sub-photo

Chętni, którzy chcą wesprzeć działania Fundacji mogą dokonywać wpłat na rachunek:
„Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy”
27-300 Lipsko ul. Spacerowa 28
KRS 0000514899 NIP 5090066688
Bank BGŻ O/Radom 38 2030 0045 1110 0000 0384 8090

 

Dokumenty

Fundacja – Statut aktualny

Bilans 2014

RZiS 2014

Sprawozdanie merytoryczne