PROJEKTY

sub-photo

Pozyskujemy fundusze i realizujemy projekty edukacyjne, kulturalne, wspierające różne grupy społeczne. Pomagamy osobom chorym, niepełnosprawnym, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Wspieramy zdolną i utalentowaną młodzież z niezamożnych rodzin, osoby bezrobotne, rozpoczynające działalność gospodarczą oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Aby skorzystać z naszej pomocy należy przesłać na adres fundacji (pocztą lub elektronicznie) informacje o sobie oraz przedstawić swoją historię (rozwój choroby lub kariery sportowej, opis sukcesów artystycznych, potrzeb, problemów). Następnym krokiem będzie wypełnienie stosownych formularzy, które zostaną przesłane przez fundację.

SZKOLENIA I  WARSZTATY

W swojej ofercie posiadamy szkolenia dla osób poszukujących pracy, zakładających własną działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz placówek edukacyjnych. Wszystkie szkolenia realizujemy w oparciu o starannie dobrane techniki odpowiadające indywidualnym potrzebom grup szkoleniowych.

 

TEMATY:

„Ty też możesz zostać przedsiębiorcą” – szkolenie z przedsiębiorczości dla osób młodych wchodzących na rynek pracy (też studentów) oraz osób bezrobotnych pragnących założyć własną działalność gospodarczą. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, nauczą się pisać biznes plan oraz dowiedzą się więcej na temat możliwości pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności.

„Zdobądź kapitał na własną działalność” – czyli  jak pisać wnioski o dofinasowanie działalności gospodarczej i gdzie znajdują się źródła finansowania.

„Jak skutecznie poszukiwać pracy” – warsztat dla osób szukających pracy oraz przygotowujących się do rozmowy kwalifikacyjnej.

„Niepełnosprawni na rynku pracy” –  szkolenie i program doradczy dla osób niepełnosprawnych oraz firm, które chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne. Podczas spotkania omawiamy najkorzystniejsze formy zatrudnienia, aspekty prawne, przysługujące ulgi, programy pomocowe, korzyści dla pracodawcy, uprawnienia i przywileje zawodowe dla pracowników.

USŁUGI DORADCZE

Oferujemy pomoc doradczą w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, finasowania działalności gospodarczej, podatków i księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszukiwania pracy. Doradzamy firmom, organizacjom pozarządowym i osobom indywidualnym. Wspieramy osoby niepełnosprawne poszukujące pracy oraz firmy rekrutujące pracowników.