O NAS

sub-photo

Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy to nowoczesna organizacja pozarządowa, która wspiera i wdraża programy ukierunkowane na rozwój, aktywizowanie i integrację lokalnej społeczności. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorczości oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy otwarci na inicjatywy biznesowe, edukacyjne, społeczne, kulturalne i ekologiczne, których celem jest podnoszenie jakości życia różnych grup społecznych.
Oferujemy pomoc doradczą, informacyjną oraz szkoleniową w zakresie finansowania działalności gospodarczej, podatków, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, poszukiwania pracy.
Swoje wsparcie kierujemy przede wszystkim do:

Fundacja realizuje własne projekty, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje na zasadzie partnerstwa lub patronatu. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, projekty edukacyjne i szkoleniowe, spotkania tematyczne.
Status Fundacji: PDF