• Wspieramy lokalną przedsiębiorczość przez inicjatywy:

    • edukacyjne
    • społeczne
    • kulturalne
    • ekologiczne

O NAS

Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy to nowoczesna organizacja pozarządowa, która wspiera i wdraża programy ukierunkowane na rozwój, aktywizowanie i integrację lokalnej społeczności. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorczości oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy otwarci na inicjatywy biznesowe, edukacyjne, społeczne, kulturalne i ekologiczne, których celem jest podnoszenie jakości życia różnych grup społecznych. Oferujemy pomoc doradczą, informacyjną oraz szkoleniową w zakresie f


Aktualności

25 Sie 2016 Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż ukazała się pierwsza z publikacji dotyczących Samorządu terytorialnego i jego współpracy z sektorem przedsiębiorstw. Życzymy miłej lektury  

7 Sty 2015 Dzięki wsparciu działań Fundacji mogliśmy obdarować paczkami już 17-ro Dzieci.

24 Gru 2014 Rozpoczęliśmy akcję „Zostań Świętym Mikołajem”, w ramach której zbieramy środki na świąteczne paczki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Każdy m